Finansal Başarı İçin Varlık Yönetimi

Finansal Başarı İçin Varlık Yönetimi

Hem bireylerin hem de şirketlerin sahip olduğu bazı varlıklar bulunur. Bu varlıkların yönetiminin doğru bir şekilde yapılması, en az varlıkların kendisi kadar önemlidir. Varlıkların takip edilmesi ve satım işlemlerinin yapılması gibi işlemleri bünyesinde barındıran varlık yönetimi, varlıkların faydasının maksimize edilmesine imkân tanıyan bir yönetimdir. Aynı zamanda firmaların daha fazla kâr elde etmesine olanak sağlayan bu yönetimin birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle kurumların büyümesi açısından faydası dokunan bu yönetim, işlerin yolunda gitmesine, fırsatlar yakalamaya ve riskleri yönetmeye yardımcı olabilmektedir. Birikim yapmak isteyen bireylerin de yararlanabileceği bu yönetim hakkında daha fazla bilgiye yazının devamından ulaşabilirsiniz.

Varlık Yönetimi Nedir?

Varlık yönetimi, bir kurum ya da kuruluşun yatırım portföyü ve servetini onların adına yönetme hizmetine verilen isimdir. Maddi varlıkların yönetimiyle ve doğru kullanımıyla şirketlerin genişlemesi ve büyümesi mümkündür. İşletmelere güç katan bir unsur olan bu yönetim, zaman ve kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlar. Varlıkların nerede olduğunu bilememe gibi dezavantajları da ortadan kaldırarak işletmelerin risk yönetimini kolaylaştıran bu yönetim, profesyoneller tarafından yapılır. Verimliliğin artırılması açısından da yararlı olabilecek bu yönetim, çeşitli teknikler kullanılarak gerçekleştirilir.

Varlık yönetimi hizmeti; özel yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar ve hatta hükûmetlere kadar geniş bir alanda kullanılır. Bu hizmetler; bir yatırım portföyünün oluşturulması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve düzenlenmesinden oluşur. Bu yönetim, yatırımcılar için önemli bir hizmettir çünkü finansal hedeflerine ulaşmak ve riskleri minimize etmek için yatırım portföyünün profesyonelce yönetilmesini sağlar. Bu yönetim sayesinde şirketler de gelişebilir ve hedefleri doğrultusunda ilerleyebilir.

Varlık Türleri Nelerdir?

Varlık türleri 3 ayrı grupta incelenir. Bu gruplar şunlardır:

 • Fiziksel varlıklar: Bu varlık türü, bir kişinin sahip olduğu herhangi bir fiziksel nesneyi ifade eder. Bu nesneler arasında gayrimenkuller, araçlar, sanat eserleri ve mücevherler bulunabilir.
 • Finansal varlıklar: Bu varlık türü, bir kişinin sahip olduğu finansal değeri ifade eder. Bu kategoride hisse senetleri, tahviller, hazine bonoları, banka hesapları, yatırım fonları ve emeklilik fonları gibi birçok farklı finansal araç yer alır. Genellikle şirketlerin yönetim için verdiği varlıklar, bu varlıklardır.
 • Dijital varlıklar: Bu varlık türü, dijital olarak oluşturulmuş ve depolanmış olan herhangi bir varlığı ifade eder. Bu kategoriye dijital para birimleri, NFT'ler, dijital belgeler ve bilgisayar programları dahildir.

Varlık Yönetiminin Önemi Nedir?

Varlık yönetiminin önemini şu şekilde ifade etmek mümkündür:

 • Bir firmanın tüm varlıklarının takip edilmesini sağladığından ötürü firmanın hedeflerine ve risklerine doğrudan etkide bulunur. Bu yönetimle firmanın varlıklarının nerede olduğu, varlıklarda değişiklik olup olmadığı ya da nasıl kullanıma sunulduğu gibi tüm ayrıntılar bilinecektir. Böylece firmadaki gereksiz harcamalar tespit edilerek tasarruf edilebilecek ve varlıklar daha iyi kullanılacaktır.
 • Daha yüksek getiri elde etme şansı doğacaktır.
 • Amortisman oranlarının doğruluğu garanti edilebilecektir.
 • Riskler belirlenerek daha doğru bir şekilde risk yönetimi yapılabilecektir.
 • Kayıp, hayalet olan varlıkların kaldırılmasını sağlayacak ve şirketin varlıklarının daha düzenli bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyacaktır.

Nasıl Bir Varlık Yönetim Planı Geliştirmeliyiz?

Bu sorunun cevabı aslında planın yapılacağı şirkete bağlı olarak değişebilir. Özellikle büyümeyi hedefleyen şirketlerin yararlanabileceği bu yönetim, farklı sektörlerdeki şirketler tarafından tercih edilebilir. Bu planın geliştirilmesi için izlenebilecek bazı adımlar bulunur. Bu adımlar şu şekilde sıralanabilir:

1.Varlık Envanterini Tamamlayın

Planın ilk adımı tüm varlıkların sayılması ve envanterin çıkarılmasıdır. Şirketin envanterinde yer alan toplam varlık sayısı, devam eden işler ve bitmiş mallar gibi tüm ayrıntıların yer aldığı bir envanter oluşturulması çok önemlidir. Bu envanterde şu değerlere yer verilmesi gerekmektedir:

 • Toplam ne kadar varlığa sahip olunduğu
 • Varlıkların nerede olduğu
 • Her bir varlığın kendi başına değeri
 • Satın alınan varlıklar
 • Varlıkların ne kadar süre boyunca şirkette kalacağı

Tüm bunların belirlenmesi, şirketteki varlıkların daha iyi yönetilmesine olanak tanıyacaktır.

2.Maliyetini Hesaplayın

Bir şirketin maliyet hesabı yapmadan varlık yönetim planı hazırlaması pek de mümkün değildir. Bu nedenle net ve düzgün bir plana sahip olmak isteyen yöneticiler mutlaka her bir varlığının maliyetini ve yaşam döngüsünü hesaplamalıdır. Bakım giderleri gibi ek maliyetlerin de bu hesaplamaya katılması büyük bir öneme sahiptir. Böylece tasarruf edilebilecek giderler tespit edilebilir.

3.Hizmet Kalitesini Artırın

Varlıkların belirlenmesi ve maliyet hesabının ardından yapılması gereken, hizmet düzeyini belirlemektedir. Varlıkların sağladığı hizmetlerin kapasitesi, kalitesi ve rollerini belirleyerek bu doğrultuda planlama yapmak gerekmektedir.

4.Uzun Vadeli Plan Yapın

Kısa vadeli planlar genellikle gerçekleştirmesi zor planlar olabilir. Bu nedenle firma sahibi bu yönetim planında uzun vadeli bir beklenti içerisinde olmalıdır. İyi bir planlama ve önceliklerin belirlenmesiyle uzun vadede daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

Varlık Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

Varlık yönetiminin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 • İşletmeler sahip oldukları varlıkları daha verimli bir şekilde kullanabilir ve takip edebilir. Getiri performansı düşük olan varlıklar görülerek daha iyi bir şekilde değerlendirilebilir veya daha yüksek getiri için çeşitlendirme yapılabilir.
 • İşletmelerin büyüme hızının artmasına yardımcı olur.
 • İşletmeler hedeflerine daha kısa sürede ulaşabilir.
 • Varlıkların takibinin kolayca yapılmasından dolayı işletme maliyetleri, özellikle bakımlar için gereken maliyetler, azaltılır.

Bu faydalara ek olarak aşağıdaki faydalardan da bahsetmek mümkündür:

1.Edinme ve Kullanımın İyileştirilmesi

Bir şirketin varlıklarını etkili bir şekilde yönetebilmesi, varlık yönetimi sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu süreç, varlıkların yaşam döngüsü boyunca takip edilerek edinme, kullanma ve elden çıkarma gibi tekniklerin geliştirilmesini içinde barındırır. Örnek vermek gerekirse Cisco Systems gibi bir firma, PC varlık yönetimi stratejisi ile maliyetlerini azaltabilmiştir. Şirket, bu stratejiyi uygularken çalışanların ihtiyaç duyduğu ekipmanları satın almak için daha iyi bir strateji geliştirerek savurgan satın alma uygulamalarını öğrenmiş, kullanılmayan veya fazla ekipmanları ortadan kaldırarak atıl hâlde bulunan varlıkların maliyetini azaltmış ve kaynakları daha verimli bir şekilde kullanabilmiştir.

Varlık yönetimi, bir şirketin finansal durumunu ve performansını etkileyen önemli bir unsurdur. Doğru varlık yönetimi stratejileri; şirketlerin maliyetleri azaltmasına, riskleri yönetmesine ve daha verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Ayrıca şirketlerin varlıklarının değerini korumasına ve artırmasına da yardımcı olur.

2.Uyumluluğu Artırma

Devlet kurumları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve şirketler; sahip oldukları varlıkların edinimi, kullanımı ve elden çıkarılması hakkında kapsamlı raporlar sunmakla yükümlüdürler. Bu raporlama süreci, genellikle varlık bilgilerinin merkezi bir veri tabanına kaydedilmesiyle kolaylaştırılmaktadır. Bu sayede mali yıl sonunda raporlama gereksinimleri ortaya çıktığında gerekli tüm bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilmektedir.

Varlık yönetimi, bir organizasyonun varlıklarının etkili bir şekilde yönetilmesiyle ilgilidir. Bu; varlıkların edinimi, izlenmesi, korunması, bakımı ve elden çıkarılması süreçlerini içerir. Varlık yönetimi, organizasyonların finansal performanslarını artırmalarına ve kaynaklarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olabilir.

Zorlukları Nelerdir?

Varlık yönetiminin zorlukları; yönetim için doğru olacak uygun varlıkları seçme, kontrol edilmeyen varlıkların alınması ya da işlevler arası varlıkları (bir varlığa birden fazla birimin ihtiyaç duyması) içerebilir.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında ilk ben haberdar olmak istiyorum diyorsanız.
Lütfen E-Bülten üyeliğimize katılın.