Nurol Portföy Yatırım Fonları

Menkul Kıymet Yatırım Fonları

Nurol Portföy, menkul kıymet yatırım fonlarında yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uzmanlık ile çalışmaktadır. Şeffaflık ilkesiyle yatırımcıların yaptığı yatırımlarda şeffaf bir yönetim politikası izleyen Nurol Portföy, yüksek kaliteli çözümleri ile yatırımcıların beklentilerine karşılık verir. Aynı zamanda dürüst ve hesap verilebilir şekilde yönetilen fonlarıyla yatırımcılara profesyonel bir hizmet sunar. Yatırımcıların risk istekleri, fonda yapılabilecek değişiklikler ve kazancın maksimize edilmesi gibi tüm konularda yatırımcılarına destek olur.

Gayrimenkul Yatırım Fonları

Nurol Portföy Yönetimi olarak, yatırımcılarımızın tasarruflarının güvenilir ve alanında uzman profesyoneller tarafından yönetilmesi hizmetini sunuyoruz. Bunun yanı sıra özellikle özel olarak geliştirilmiş veri işleme teknolojilerini kullanarak yatırımcılarımıza katma değerli çözümler sunuyoruz.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Sermaye piyasalarında yeni gelişmeye başlayan ancak çok büyük potansiyel barındırdığını düşündüğü bu alanda hem etkin hem de yetkin bir role sahip olmayı hedefliyoruz. GSYF’lerin kuruluşunda ve yönetiminde katma değerli çözümler sunuyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım fonu, sermaye piyasası mevzuatı ve fon içtüzüğü çerçevesinde, yatırımcılardan toplanan varlıklarla yatırımcılar hesabına oluşturulan bir portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Yatırım Fonları Neden Önemlidir?

Birikim yapmak ve yapılacak olan birikimlerin nasıl değerlendirileceğine karar vermek oldukça zordur. Bu nedenle kararsız kalmak çok doğaldır. Günümüzde gelişen sermaye piyasaları hem birikim yapmayı kolaylaştırmış hem de bu birikimleri değerlendirme yöntemlerini çeşitlendirmiştir. Yatırım fonları da birikim değerlendirme yöntemleri arasında popülerleşmiş ve avantajları ile öne çıkmıştır.

Aslında emeklilik fonu ile benzer mantıkta çalışan bu fonlar, içlerinde bulunan finansal varlıklara bağlı olarak çeşitleniyor. Oldukça geniş çeşitlilik sunan bu fonlar aynı zamanda karma yapıları ile kararsızlık yaşayabilecek olanlara çözüm sunuyor.

Yatırım fonlarının önemi yatırım yapılma kararı alındığında ortaya çıkıyor. Yatırımların en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayan bu fonların pek çok yararı bulunuyor. Başta riskin dağıtılması olmak üzere profesyoneller tarafından yapılan bu işlem, güvence altına alınmış olması, kolaylıkla nakde çevrilebilmesi ve bireylere kendi istekleri doğrultusunda yatırım yapma imkânı tanıması ile daha da önem kazanıyor.

Yatırım Fonlarının Avantajları Nelerdir?
 • Yatırımcıların birikimleri, profesyonel ve güvenilir fon yöneticileri tarafından yönetilmektedir.
 • Fon portföyünün sabit getirili menkul kıymetler, dövize endeksli menkul kıymetler ve hisse senedi gibi yatırım araçlarıyla çeşitlendirilmesi sayesinde portföyün riski en aza indirilebilir.
 • Menkul kıymetlerin alım-satımı, değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsilatı fon yönetimince yapılacağından yatırımcılar bu tür işlemleri yapmak için zaman kaybetmez.
 • Fon portföyü için büyük tutarlı işlemler yapıldığından, yatırımcılar işlem maliyetleri bakımından tasarruf eder.
 • Küçük tasarruflarla ulaşılamayacak kazanç potansiyeli yüksek yatırım araçlarına erişim imkânı sağlanabilir.
 • Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıması sayesinde yatırım tutarı birikmiş getiri kaybedilmeksizin istendiği anda nakde çevrilebilir.

23 Aralık 2020, 31 Mart 2021, 29 Temmuz 2021 ve 1 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3321, 3755, 4311 ve 4561 sayılı kararlar ile, 23.12.2020-31.12.2021 tarihleri arasında satın alınan (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile ünvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır.

Yatırım Fonları Hangi Yatırım Ürünlerine Yatırım Yapabilir?

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, yatırım fonlarının yatırım yapabileceği araçlar şunlardır:

 • Türkiye'de kurulan kuruluşlar tarafından ihraç edilen hisse senetleri, kamu ve özel sektör borçlanma araçları
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile hisse senetleri
 • 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat sertifikaları
 • Borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları
 • Fon katılma payları
 • Repo ve ters repo işlemleri
 • Vaad işlemleri
 • Kira sertifikaları
 • Gayrimenkul sertifikaları
 • Varantlar ve sertifikalar
 • Takasbank para piyasası işlemleri
 • Taahhütlü işlemler pazarı işlemleri
 • Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri
 • SPK tarafından uygun görülen diğer yatırım araçları

Halihazırdaki düzenlemelere göre, Türkiye’de kurulmuş yatırım fonları kripto paralara, kripto paralara dayalı ürünlere ve kripto para içeren işlemlere yatırım yapamamaktadır.

Yatırım fonunun getirisi portföyünde bulundurduğu varlıkların getirisine bağlı olduğundan, yatırımcıların yatırım yapmadan önce ilgili fonun portföy bileşimi hakkında bilgi sahibi olmaları uygun olacaktır.

Yatırım Fonu Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Fonun Yatırım Stratejisi ve Yatırım Yaptığı Araçlar
Fonun gelecekteki getirisini etkileyen en önemli faktör, fonun yatırım strateji ve bu çerçevede yatırım yaptığı ürünlerdir. Yatırımcılar, fonun izahnamesi ve/veya yatırımcı bilgi formunu inceleyerek fonun yatırım stratejisi ve yatırım yapabileceği varlıklar ile varsa bu ürünlere ilişkin yatırım limitleri konusunda, fonun TEFAS sayfasından ise fon portföyünün güncel varlık dağılımı hakkında bilgi edinebilirler.

Fonun Risk Düzeyi
Fona yatırım yaptığınızda bir risk alırsınız. Çünkü fon tarafından alınan menkul kıymetlerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatırım yaptığınız anaparanın bir kısmını kaybedebilirsiniz. Genellikle yüksek getiri potansiyeli, aynı zamanda yüksek kayıp ihtimali yani yüksek risk demektir. Riskli fonların kaybettirme ihtimali daha yüksek olmakla beraber, piyasaların iyi gitmesi durumunda diğerlerine göre daha yüksek getiri sağlamaları da mümkündür. Bu nedenle, farklı risk düzeyleri arasında tercih yaparken daha fazla kazanabilmek için kaybetme riskini ne kadar göze alabileceğiniz önemlidir. Kendinizi bu çerçevede değerlendirip yatırım yapacağınız fonu buna göre seçmelisiniz.

Fonları risk düzeylerine göre farklı gruplara ayırmak mümkündür. Bu amaçla, SPK tarafından belirlendiği şekilde menkul kıymet fonlarının risk değerlerinin hesaplanması ve fonun yatırımcı bilgi formu ile kamuoyuna duyurulması zorunludur. Risk değerlerinin karşılık geldiği volatilite (oynaklık) düzeyleri ve risk kategorileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Fonun Geçmiş Performansı
Fonun geçmiş performansını (varsa) karşılaştırma ölçütü ve benzer fonların geçmiş performansları ile karşılaştırmak, fon ne kadar başarılı yönetildiği konusunda fikir verebilir. Bu amaçla, fonun internet sayfasında, KAP’ta yayımlanan performans sunumları ve TEFAS’ın internet sitesinde yer alan fon karşılaştırma sayfası kullanılabilir.

Ancak, fonun geçmiş dönemdeki performansının gelecekte de tekrar edeceğinin garantisi olmadığı unutmamalıdır.

Fonun Gider Oranları
Fonun gider oranları, fon getirisini azaltıcı etki yapmaktadır. Ancak bu durum, gider oranı daha yüksek olan bir fonun daha düşük getiri sağlayacağı anlamına gelmez. Çeşitli nedenlerle fonların gider oranları değişebilmektedir. Örneğin; bir fon portföyünü bir kere oluşturup daha sonra fazla alım satım yapmamayı tercih ederken, diğer bir fon daha sık alım satım yaparak günlük fiyat hareketlerinden kazanç sağlamayı hedefleyebilir. Doğal olarak ikinci fon daha fazla alım satım komisyonu ödeyecek ve gider oranı daha yüksek olacaktır. Ancak belki de bu alım satımlarla elde ettiği kazançlar bu giderleri fazlasıyla karşılayacak ve daha yüksek bir getiriye ulaşacaktır. Yatırım yapmadan önce fonların gider oranları hakkında bilgi edinilmesi faydalı olacaktır.

Diğer Hususlar

 • Fonun portföyünü yöneten portföy yöneticisi
 • Fon katılma paylarının alınıp satılabileceği yerler, işlem saatleri ve alım satım şartları

Yukarıda sayılan bilgiler ve gerek duyulduğunda daha ayrıntılı bilgiler, fona ilişkin dokümanlardan temin edilebilir.

Yatırım Fonları Nasıl Yönetilir?

Yatırım fonları yatırımcının istekleri, bütçesi ve risk isteği doğrultusunda profesyoneller tarafından yönetilir. Hem küçük çaplı hem de büyük yatırımlar fonlarda değerlendirilebilir. Yeterli bilgi, zaman ve tecrübeye sahip olmayan kişilerin yatırımlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi açısından önemli olan bu fonların yönetimi işin uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Fonların yönetimi ile ideal zaman aralığında en iyi getiri sağlanır. Fonunuzu yönetecek profesyonel bir firma arayışındaysanız Nurol Portföy’ü tercih ederek güvenilir ve alanında uzman bir firmayla çalışabilirsiniz.

Yatırım Fonlarından Yapılan Kesintiler Nelerdir?

Fon yönetim ücreti, saklama ücreti, bağımsız denetim ücreti, kurul ücreti, vergiler, tescil ve ilan giderleri ile fonun yaptığı işlemlere ilişkin aracı kurumlara ödenen komisyonlar gibi masraflar yatırım fonu portföyünden karşılanır.

Fondan karşılanabilecek giderlerin oranı, fonun izahnamesinde ve yatırımcı bilgi formunda belirtilmek zorundadır. Toplam gider oranları ise, SPK’nın fon türleri bazında belirlediği aşağıdaki oranları geçemez.

Yatırım Fonlarına Ait Temel Bilgilere Nasıl Ulaşılabilir?

Bir fona ait temel bilgiler, aşağıdaki dokümanlardan elde edilebilir. Bu belgelerin fon payı satın almadan önce inceleyerek fon hakkında yeterli bilgi sahibi olmak önem taşımaktadır. Fonun özellikleri ve taşıdığı riskler hakkında yeterince bilgi sahip olmadan alım yapmanız durumunda beklemediğiniz zararlarla karşılaşabilirsiniz. Söz konusu dokümanları fonun internet sayfasında ve KAP’ta bulabilirsiniz.

Şemsiye Fon İçtüzüğü
İçtüzük, fon katılma payı sahibi ile fonun kurucusu, saklayıcı (fon portföyünde yer alan menkul kıymetleri saklayan kurum) ve fonun yöneticisi arasında fon portföyünün yönetilmesini ve saklanmasını konu alan sözleşmedir. İçtüzükte fonun adı, adresi, portföy yönetimine ilişkin esaslar vb. bilgiler yer alır. Her biri için ayrı izahname ve yatırımcı bilgi formu düzenlenmesi kaydıyla, bir şemsiye fon içtüzüğüne bağlı olarak birden fazla yatırım fonu ihraç edilebilir.

İzahname
İzahname, şemsiye fona bağlı fonların katılma paylarının halka arzı sırasında hazırlanır. Fonun satış dokümanıdır. İzahnamelerde fona ait temel bilgiler (fonun kurucusu, kurucu ve fonun adresi, fon katılma paylarının alınıp satılacağı yerler, fon yöneticilerinin kimler olduğu, sermaye piyasası alanındaki tecrübeleri, fonun yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları, yaptığı harcamalar, portföy yapısı, ilgili vergi düzenlemeleri vb.) bulunur. İzahnameler halka arz öncesinde KAP’ta ilan edilir.

Yatırımcı Bilgi Formu
Yatırımcı bilgi formu da izahname gibi katılma paylarının halka arzı sırasında hazırlanır ve asgari olarak fonu tanıtıcı bilgileri, yatırım politikasının kısa tanımını ile portföy dağılımını, fonun varsa geçmiş performansı veya fon türüne bağlı olarak performans senaryo analizlerini, fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranını, fonun maruz kaldığı risklerle ilgili uygun açıklamaları ve uyarıları içeren risk ve getiri profilini, katılma paylarının alım satım esaslarını, ilgili vergi düzenlemelerini içerir. Yatırımcı bilgi formu, kurucu tarafından düzenli olarak güncellenir.

Finansal Raporlar
Bir yatırım fonuna ilişkin finansal raporlar; fonun bilanço ve gelir tablosu, fiyat raporları ile bu tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarıdır. Söz konusu raporlar, düzenli olarak KAP’ta ilan edilir.

Portföy Dağılım Raporları
Portföy dağılım raporları, gerçekleştirilen menkul kıymet ve katılma payı işlemleri ile fonun geçmiş performansına ilişkin bilgileri içerecek şekilde aylık olarak hazırlanır ve ilgili ayın bitimini takip eden 6 gün içerisinde KAP aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.

Yatırım Fonları Performans Analizi Nasıl Yapılır?

Yatırım fonları performans analizi yapılırken yatırımın getirisi ve çeşidi büyük bir öneme sahiptir. Bu iki unsurdan yola çıkılarak yatırımın performansı değerlendirilir. Yatırım fonundaki yatırımın getirisi az ise performans düşük, getiri yüksek ve risk istenilen düzeyde devam ediyorsa performans yüksek demektir. Bu analiz yatırım fonunuzdan sorumlu uzman tarafından yapılır. Analizin sonucuna bağlı olarak yatırımınızın çeşidinde değişikliğe gidebilir, riski artırabilir ya da profesyonel görüş alarak bu doğrultuda ilerleyebilirsiniz. Performans analizi düşük olan fonlar sizi zarara götürebileceğinden rotanızı farklı bir yöne çevirebilirsiniz. Fonunuzdaki performansın ayrıntılı analizi için Nurol Portföy’den faydalanabilir, sizi kâra götürecek doğrultuda seçimler yapabilirsiniz.

Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kazançlar Nasıl Vergilendirilir?

Menkul Kıymet Fonları

Tam Mükellef Gerçek Kişi
Bir yıldan uzun süre elde tutulan ve portföylerinin sürekli olarak en az yüzde 51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşan fonlardan sağlanan kazançlar stopaja tabi değildir.

Portföylerinin sürekli olarak en az yüzde 80’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden (MKYO hisse senetleri hariç) oluşan hisse senedi yoğun fonlardan elde edilen kazançlar yüzde 0 oranında stopaja tabidir.

Ünvanında “döviz” veya “yabancı” ibaresi bulunan ve döviz cinsinden de işlem görebilen fonların katılma payları döviz olarak satın alınarak elde edilen kazancın stopajı hesaplanırken döviz cinsinden getiri dikkate alınır. Bu nedenle, kur artışından dolayı sağlanan getiri için vergi ödenmez.

23.12.2020-31.05.2021 tarihleri arasında satın alınan (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) fonlardan elde edilen kazançlar yüzde 0 oranında stopaja tabidir. Yukarıda belirtilen durumlar dışında, fonlardan elde edilenler tüm kazançlar yüzde 10 oranında stopaja tabidir.

Tam mükellef gerçek kişiler için, (varsa) stopaj nihai vergidir ve beyan edilmez.

Tam Mükellef Tüzel Kişi
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin yatırım fonlarından elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisi dışında yüzde 0 oranında stopaja tabidir.

Bunların dışındaki kurumların, bir yıldan uzun süre elde tuttukları ve portföylerinin sürekli olarak en az yüzde 51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarından sağladıkları kazançlar stopaja tabi değildir. Tam mükellef tüzel kişilerin, portföylerinin sürekli olarak en az yüzde 80’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden (MKYO hisse senetleri hariç) oluşan hisse senedi yoğun fonlardan elde ettikleri kazançlar yüzde 0 oranında stopaja tabidir.

Tam mükellef tüzel kişilerin, ünvanında “döviz” veya “yabancı” ibaresi bulunan ve döviz cinsinden de işlem görebilen fonların katılma paylarını döviz olarak satın alarak elde ettikleri kazancın stopajı hesaplanırken döviz cinsinden getiri dikkate alınır. Bu nedenle, kur artışından dolayı sağladıkları getiri için vergi ödemezler.

23.12.2020-31.05.2021 tarihleri arasında satın alınan (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen kazançlar yüzde 0 oranında stopaja tabidir.

Yukarıda belirtilen durumlar dışında, yatırım fonlarından elde edilenler tüm kazançlar yüzde 10 oranında stopaja tabidir.

Beyanname vermesi gereken kurumlar, ödedikleri stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilirler.

Dar Mükellef Gerçek Kişi
Bir yıldan uzun süre elde tutulan ve portföylerinin sürekli olarak en az yüzde 51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarından sağlanan kazançlar stopaja tabi değildir. Portföylerinin sürekli olarak en az yüzde 80’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden (MKYO hisse senetleri hariç) oluşan hisse senedi yoğun fonlardan elde edilen kazançlar yüzde 0 oranında stopaja tabidir. Ünvanında “döviz” veya “yabancı” ibaresi bulunan ve döviz cinsinden de işlem görebilen fonların katılma payları döviz olarak satın alınarak elde edilen kazancın stopajı hesaplanırken döviz cinsinden getiri dikkate alınır. Bu nedenle, kur artışından dolayı sağlanan getiri için vergi ödenmez.

23.12.2020-31.05.2021 tarihleri arasında satın alınan (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen kazançlar yüzde 0 oranında stopaja tabidir.

Yukarıda belirtilen durumlar dışında, yatırım fonlarından elde edilenler tüm kazançlar yüzde 10 oranında stopaja tabidir.

Dar mükellef gerçek kişiler için, (varsa) stopaj nihai vergidir ve beyan edilmez.

Dar Mükellef Tüzel Kişi
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumların yatırım fonlarından elde ettikleri kazançlar yüzde 0 oranında stopaja tabidir.

Bunların dışındaki kurumların, bir yıldan uzun süre elde tuttukları ve portföylerinin sürekli olarak en az yüzde 51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarından sağladıkları kazançlar stopaja tabi değildir. Dar mükellef tüzel kişilerin, portföylerinin sürekli olarak en az yüzde 80’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden (MKYO hisse senetleri hariç) oluşan hisse senedi yoğun fonlardan elde ettikleri kazançlar yüzde 0 oranında stopaja tabidir.

Dar mükellef tüzel kişilerin, ünvanında “döviz” veya “yabancı” ibaresi bulunan ve döviz cinsinden de işlem görebilen fonların katılma paylarını döviz olarak satın alarak elde ettikleri kazancın stopajı hesaplanırken döviz cinsinden getiri dikkate alınır. Bu nedenle, kur artışından dolayı sağladıkları getiri için vergi ödemezler.

23.12.2020-31.05.2021 tarihleri arasında satın alınan (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen kazançlar yüzde 0 oranında stopaja tabidir.

Yukarıda belirtilen durumlar dışında, yatırım fonlarından elde edilenler tüm kazançlar yüzde 10 oranında stopaja tabidir.

Dar mükellef tüzel kişiler için, (varsa) stopaj nihai vergidir ve beyan edilmez.

Gayrimenkul Fonları
GYF’lerin kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. 21 Aralık 2020 tarihli ve 3321 sayılı karar ile 31 Mart 2021 tarihli 3755 sayılı karar Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 23.12.2020-31. 05.2021 tarih aralığında satın alınan yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır.

Girişim Sermayesi Fonları
GSYF’lerin kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. 21 Aralık 2020 tarihli ve 3321 sayılı karar ile 31 Mart 2021 tarihli 3755 sayılı karar Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 23.12.2020-31. 05.2021 tarih aralığında satın alınan yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj uygulanacaktır.

Menkul Kıymet Yatırım Fonlarınız Nelerdir?

Menkul kıymet fonları, bir havuzda toplanan birikimlerin çeşitli sermaye piyasası araçlarına dengeli olacak şekilde dağıtılması yoluyla değerlendirilmesi işlemidir. Bu fonlar arasında borçlanma araçları fonu, hisse senedi fonu, para piyasası fonu, altın fonu ve kira sertifikası fonları sayılabilir. Risk isteğinize bağlı olarak bu fonlar arasından portföyünüzde çeşitlendirme yapmak mümkündür. Az risk almak isteyen yatırımcıların tercih edebileceği bir fon olan ve kolay nakde çevrilebilme fırsatı sunan bu fonların yönetimi için Nurol Portföy’den yararlanabilirsiniz.

Gün içerisindeki farklı dalgalanmalara bağlı olarak menkul kıymet fonlarınızda farklı araçlardan faydalanabilirsiniz. Bu araçlardan hangisinin uygun olduğunu fonunuzu yöneten uzman belirleyecektir ve maksimum kazanca ulaşmanız için çabalayacaktır. Fonunuzun yönetimi için Nurol Portföy’den faydalanarak sizin için en iyi seçimlere alanında uzman kişilerin şeffaf ve dürüst yönetimini deneyimleyebilirsiniz.

Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Avantajları Nelerdir?

Menkul kıymet fonlarının avantajlarında ilk sırada kolay bir şekilde nakde çevrilebilmeleri gelir. İster portföyün tamamı isterseniz de bir kısmını dilediğiniz zaman nakde çevirmeniz mümkündür. Profesyonel fon yöneticilerinin yönettiği bu fonların bir diğer avantajı küçük birikimlerle büyük yatırımlara ortak olunabilmesidir. Yani elinizdeki küçük birikimler bu fonda önemsiz değildir, büyük yatırımlara ortak olmak için aracı olarak kullanılır.

Herhangi bir komisyon masrafı olmadan yapılan işlem yapılabilen bu yatırım türünde zaman ve kaynak takibi gerektiren vade takibi gibi işlemlerden korunulur. Bu sayede ekstra masraflara girilmeden yatırım yapılabilir. Yatırım fonunda işlem komisyonu bulunmaması, birçok açıdan avantaj olarak sayılabilir.

Bu fonlar uzmanlar tarafından sürekli olarak takip edilir. Fon portföyüne eklenebilecek menkul kıymetlerin dövize endeksli, sabit getirili ya da hisse senedi gibi farklı yatırım araçlarıyla çeşitlenmesi nedeniyle risk en aza indirilir. Fon portföyünde yer alan yatırım araçlarındaki değer artışları, portföyün değerine günlük olarak yansır. Bu sayede fonun ihtiyaç kadarı ya da tamamı istenilen zamanda nakde çevrilebilir ve değer artışları portföye hemen yansır. Sonuç olarak menkul kıymet fonları kolay olarak nakde çevrilebilme, küçük birikimlerle büyük yatırımlara ortak olabilme, işlem masrafı olmadan yatırım yapma, riski en aza indirme, çeşitlilik sağlama gibi avantajlar sunar.

Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Yönetimi Nasıl Yapılır?

Menkul kıymet yatırım fonlarının yönetimi profesyoneller tarafından yapılır. Bu fonların yönetiminde oldukça şeffaf, dürüst ve hesap verilebilir şekilde hizmet veren Nurol Portföy gibi yüksek kalite çözümler sunan firmalardan yararlanılabilir.

Menkul kıymet fonlarının yönetimini yapan profesyoneller fonu sürekli olarak takip eder. Yatırımların farklı araçlarla çeşitlenmesini sağlayarak riski en aza indirir ve karı maksimuma çıkarırlar. Yatırımcının risk isteği ve bütçesi doğrultusunda rasyonel kararlar alarak fonları yönetirler. Nurol Portföy’ün uzman kadrosunun sunduğu çözümler, yatırımlarınızın en iyi getiriyi sağlamasına ve istekleriniz doğrultusunda ilerlemenize imkân tanır.

İşlem komisyonu olmadan yapılan bu fonda çeşitlendirme yapmak mümkündür. Fonunuzu yöneten uzman hangi fonların yatırımınız açısından daha iyi olabileceğini belirleyerek en avantajlı ve getirisi en iyi olan yöntemi değerlendirir. Risk durumuna bağlı olarak fonunuzda değişiklikler yapılabilir. Yapılan değişiklikler kazancınızı artırmaya ve riski azaltmaya yönelik olabilir. Her halükârda yapılan değişiklikler sizin yararınız içindir.

Yatırım fonlarının doğru şekilde değerlendirilmesi ve yönetilmesi hem uzun vadede hem de kısa vadede size getiride bulunur. Nurol Portföy şeffaf, dürüst, hesap verilebilir bir yönetim politikası izler. Bu fonların doğru şekilde değerlendirmesi ve yönetilmesi hususunda Nurol Portföy yardımınıza yetişerek sizin için en iyi seçimleri yapar. Kararsız kaldığınız, yatırımınızda değişiklikler yapmak istediğiniz veya yatırımınıza dair sorularınız olduğu durumlarda Nurol Portföy yönetimi en iyi şekilde yaparak size destek olur. Risk yönetimi ve maksimum getiri için Nurol Portföy’ün sunduğu çözümlerden yararlanarak yatırımınızdan verim alabilirsiniz. Bu sayede menkul kıymet fonlarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Gayrimenkul Yatırım Fonlarınız Nelerdir?

Gayrimenkul Yatırım Fonu, ağırlıklı olarak taşınmaz mallara yatırım yapılması üzerine pay sahiplerine gelir sağlayan bir fondur. Bu fon, tüzel kişiliği bulunmayan bir mal varlığıdır ve süreli ya da süresiz olarak kurulur. Gayrimenkul yatırım fonları, yatırımcılardan katılma payları karşılığında alınan paralarla pay sahipleri hesabına mülkiyet esaslarına dayalı olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş olan varlık ve işlemlerden meydana gelen portföyün işletilmesi esasına dayalıdır. Gayrimenkul fonları kiralama ya da satış şeklinde değerlendirilebilmektedir.

Gayrimenkul Yatırım Fonunun Avantajları Nelerdir?

Gayrimenkul yatırım fonunun sunduğu avantajlar şunlardır:

 • Portföy çeşitliliğinin sağlanmasından dolayı risk doğru bir şekilde yönetilebilir.
 • Fonda bulunan mal varlığı haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez ve üzerine tedbir konulamaz.
 • Yatırımcılar birden çok taşınmazın kiralanması ya da satışı ile gelir elde edebilir.
 • Stopaj oranının %0 olması nedeniyle vergi stopajı ödemesi yapılmaz.
 • Gayrimenkul yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisi içerisinde bulunmadığından vergiye tabi değildir.
 • Katılma payı sahiplerine dağıtılacak olan kâr paylarında vergi kesintisi yapılmaz.
 • Yatırım fonlarının katılma payları 2 yıldan uzun süre ile elde tutulmuşsa satıştan gelecek olan kazançların %75’i kurumlar vergisinden hariç tutulur.
Gayrimenkul Yatırım Fonunun Yönetimi Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul yatırım fonlarının yönetimi alanında uzman kişiler tarafından yapılır. Bu fonların yönetiminde oldukça etkin bir şekilde hizmet veren Nurol Portföy gibi firmalardan yararlanılabilir. Nurol Portföy sunduğu etkin hizmetlerle size gayrimenkul yatırımlarınızdan en iyi verimi alma imkânı tanır.

Gayrimenkul fonların yönetimini yapan profesyoneller fonu düzenli olarak takip eder. Riski genel olarak az olan gayrimenkul fonunda kiralama ya da satın alma yolları izlenebilir. Fon elde tutulduğu sürece fondan yararlanılmaya devam edilse de profesyoneller fondan alabileceğiniz kârı maksimuma çıkarırlar. Yatırımcının risk isteği ve bütçesi doğrultusunda rasyonel kararlar alarak fonları yönetirler. Nurol Portföy’ün uzman kadrosunun sunduğu etkin çözümler, yatırımlarınızın en iyi getiriyi sağlamasını ve istekleriniz doğrultusunda ilerlemenizi sağlar.

Gayrimenkul fonunuzu yöneten uzman yatırımınız açısından ne yapılmasının daha iyi olabileceğini belirleyerek en avantajlı ve getirisi en iyi olabilecek yöntemleri değerlendirir. Risk durumuna bağlı olarak fonunuzda değişiklikler yapılabilir. Yapılan değişiklikler kazancınızı artırmaya ve riski azaltmaya yönelik olabilir. Her halükârda yapılan değişiklikler size olumlu yönde etki eder.

Gayrimenkul fonlarının doğru şekilde değerlendirilmesi ve yönetilmesi hem uzun vadede hem de kısa vadede size getiride bulunur. Nurol Portföy etkin bir yönetim politikası izler. Bu fonların doğru şekilde değerlendirmesi ve yönetilmesi hususunda Nurol Portföy yardımınıza yetişerek sizin için en iyi seçimleri yapar. Kararsız kaldığınız, yatırımınızda değişiklikler yapmak istediğiniz veya yatırımınıza dair sorularınız olduğu durumlarda Nurol Portföy yönetimi etkin bir şekilde yaparak size destek olur. Risk yönetimi ve maksimum getiri için Nurol Portföy’ün sunduğu çözümlerden yararlanarak yatırımınızdan verim alabilirsiniz. Bu sayede gayrimenkul fonlarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarınız Nelerdir?

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, süreli olarak kurulan, tüzel kişiliği bulunmayan bir mal varlığıdır. Bu fon genellikle nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığı alınan para ya da paylarla, pay sahipleri hesabına, portföyü işletme hedefiyle Sermaye Piyasası Kurulu’ndan faaliyet izni alan gayrimenkul/ girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri ya da portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan yatırım fonlarıdır.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun Avantajları Nelerdir?

Girişim sermayesi fonunun avantajları genel olarak kurumlar vergisinden muaf olmasına dayanır. Aynı zamanda yatırımcılara risk çeşitlendirmesi yapma imkanı sunan bu yatırım çeşidi vergi açısından avantajlarına ek olarak esnek bir yapıya sahip olmasıyla yatırımcılar için cazip olmaktadır. Girişim sermayesi fonlarından elde edilen kâr payları vergilendirilmemektedir. Aynı zamanda işlem komisyonu olmadan yapılan bu fon, ekstra masraflara girmeden yatırım yapılmasını sağlamaktadır. Özellikle büyük çaptaki girişim sermayesi fonları için işlem komisyonu alınmaması avantaj olarak sayılabilir.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun Yönetimi Nasıl Yapılır?

Girişim sermayesi fonlarının yönetimi de tıpkı diğer fonlar gibi uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Bu fonların yönetiminde oldukça etkin bir şekilde katma değerli çözümlerle hizmet veren Nurol Portföy gibi firmalardan yararlanılabilir.

Girişim sermayesi fonlarının yönetimini yapan profesyoneller fonun kontrollerini yapar. Bu yöneticiler aynı zamanda strateji, pazarlama, hukuk ve muhasebe gibi konularda yapılacak olan bu girişimlerde danışmanlık yaparlar. Yatırımlarda oluşacak riski en aza indirir ve karı maksimuma çıkarırlar. Yatırımcının risk isteği ve bütçesi doğrultusunda rasyonel kararlar alarak girişim sermayesi fonlarını yönetirler. Nurol Portföy’ün profesyonel kadrosunun sunduğu çözümler, yatırımlarınızın en iyi getiriyi sağlamasında ve istekleriniz doğrultusunda ilerlemenizde size yardımcı olur.

İşlem komisyonu olmadan yapılan bu yatırım fonundan pek çok firma yararlanır. Yararlanan firmalar genellikle teknoloji sektöründen olsa da herhangi bir sınırlama bulunmaz. Fonunuzu yöneten uzman yatırımınız açısından hangi kararların daha yararlı olabileceğini belirleyerek en avantajlı ve getirisi en iyi olan yöntemi değerlendirir. Risk durumuna bağlı olarak fonunuzda bazı değişiklikler yapılabilir. Yapılan değişiklikler kazancınızı artırmaya yönelik olabilir. Her halükârda yapılan değişikliklerin sizin için yararlı olacağı söylenebilir.

Girişim sermayesi fonlarının doğru şekilde değerlendirilmesinin ve yönetilmesinin uzun vadede de kısa vadede de size getirileri vardır. Nurol Portföy profesyonel bir yönetim politikası izler. Bu fonların doğru şekilde değerlendirmesi ve yönetilmesi hususunda Nurol Portföy yardımınıza yetişerek sizin için doğru ve getirisi en iyi olacak tercihleri yapar. Kararsız kaldığınız, yatırımınızda değişiklikler yapmak istediğiniz veya yatırımınızla ilgili sorularınızın olduğu durumlarda Nurol Portföy fonun yönetimini en iyi şekilde yaparak sizi destekler. Risk yönetimi ve maksimum getiri için Nurol Portföy’ün sunduğu katma değerli çözümlerden yararlanarak yatırımınızdan tam verim alabilirsiniz. Bu sayede girişim sermayesi fonlarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Borsa Yatırım Fonu Nedir?

Borsa yatırım fonları (BYF), yatırımcılara birçok farklı varlık sınıfına kolay bir şekilde yatırım yapma imkânı sağlayan finansal araçlardır. Bu fonlar; bünyesinde hisse senedi, tahvil, emtia veya diğer değerli kağıtları barındırır ve bu araçları içeren portföylerden oluşur. Yatırımcılara geniş çeşitlilik ve düşük maliyet avantajı sağlayan borsa fonları, yatırımcıların küçük parçalar hâlinde birçok farklı varlık sınıfına yatırım yapmalarını sağlar. Likidite açısından da yatırımcılara fırsat sağlayan bu fonlar, çeşitlendirme arayanlar için ideal seçeneklerdir. Bu fonlar kolaylıkla alıp satılabilmeleri açısından da caziptirler. Genellikle günlük olarak fiyatlanırlar ve profesyoneller tarafından yönetilirler. Düşük yatırım tutarları ile de yatırım yapma olanağı sağlayan bu fon, küçük yatırımcılar için de erişilebilirdir. Aynı zamanda risk yönetimi daha kolaydır ve yatırımcılara hızlı bir şekilde erişebilme imkânı da tanır.

Yatırımcıların küçük bütçelerle bile geniş varlık sınıflarına yatırım yapabilme fırsatı bulduğu bu fonda ayrıca yönetim ücretleri ve vergi avantajları gibi ek avantajlardan yararlanmak da söz konusu olabilir.

Borsa Yatırım Fonu İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

1. Aracı kurum seçimi: Fona yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı, ilk olarak bir aracı kurum seçer. Aracı kurum, yatırımcının alım-satım işlemlerini yapacağı yerdir. Aracı kurum seçimi, yatırımcının yatırım stratejisine, risk isteğine, komisyon ve ücret politikalarına dikkat etmesini gerektiren önemli bir adımdır.

2. Fon seçimi: Yatırımcı, borsada işlem gören birçok farklı fon arasından kendi yatırım hedeflerine ve risk toleransına uygun olanı seçmelidir. BYF'ler, farklı varlık sınıflarına, sektörlere, bölgelere veya stratejilere dayalı olarak farklılıklar gösterebilir.

3. Emir verme: Yatırımcı, seçtiği BYF için alım ya da satım emri verir. Alım emri vermek isteyen yatırımcı, aracı kuruma hangi BYF'yi ne kadar bir birim fiyatından ve hangi miktarda almak istediğini belirtir. Satım emri vermek isteyen yatırımcı ise hangi BYF'yi ne kadar bir birim fiyatından ve hangi miktarda satmak istediğini belirtir.

4. Emrin yerine getirilmesi: Aracı kurum, yatırımcının verdiği emir doğrultusunda BYF alım veya satım işlemini gerçekleştirir. İşlem, borsa seanslarında veya piyasa koşullarına bağlı olarak anlık veya süreli emir türlerine göre gerçekleşebilir.

5. Takip etme: BYF'ler, borsada sürekli olarak işlem görür ve fiyatları gün içinde değişebilir. Yatırımcı, yatırımını takip ederek BYF'nin performansını izleyebilir ve gerektiğinde alım-satım işlemleri gerçekleştirebilir ya da fon yöneticisinden yardım alarak bu işlemleri profesyonellere bırakabilir.

6. Vergi ve ücretler: BYF'lerin alım-satım işlemleri vergi ve ücretlere tabi olabilir. Yatırımcı; aracı kurumun komisyon, yönetim ücreti, alım-satım ücreti gibi ücret politikalarını dikkate almalı ve vergi konularında uygun vergi danışmanlığı almalıdır.

Borsa Yatırım Fonunun Avantajları Nelerdir?

Borsa fonunun avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Her fon birçok şirketten ufak parçalar barındırdığından kolay bir şekilde portföyde çeşitlendirme yapma imkânı sağlar.
 • Aktif olarak yönetilen tüm fonlar profesyoneller tarafından yönetilir. Profesyonellerin yaptığı değerlendirmeler yatırımdan daha fazla verim alınmasını sağlayabilir ve kayıpların önüne geçilebilir.
 • Yüksek yatırım maliyetlerinden kaçınmak isteyenler için borsa fonu ideal bir seçenektir.
 • Kolay erişime sahip olduğundan ötürü bir banka aracılığıyla bu fonlar satın alınabilir veya satılabilir.
 • Likiditesi yüksek olduğundan ötürü rahatlıkla alınıp satılabilir.
 • İstenilen bölge ya da sektördeki varlıklara yatırım yapılabilir.
 • Uzun vadede beklentiyi karşılayabilecek yüksek getiriler elde edilebilir.
 • Borsa fonu kolaylıkla takip edilebilir. Oluşan değişimler günlük olarak gözlemlenebilir ve yatırımlar bu doğrultuda şekillendirilebilir, günlük alım-satım yapılabilir.
 • Birçok fonun ve EFT’nin yatırım maliyeti az olduğundan yine yüksek maliyetlerle yatırım yapmak istemeyenler için avantajlıdır
 • Yatırımcılar aşırı zaman ve efor harcamadan uyumlu yatırım yöntemlerini kullanabilir. Bu sayede yatırımdan daha fazla verim alınması mümkün olur.
Borsa Yatırım Fonları ile Hisse Senetleri Arasındaki Fark Nedir?

Borsa fonları ve hisse senetleri, birçok yatırımcı tarafından tercih edilen yatırım araçlarıdır. Bu yatırım araçlarının arasında bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır. Borsa fonları, birden fazla yatırım aracını içerir. Aynı zamanda kolektif olan bu yatırım araçları genellikle hisse senetleri ve tahviller gibi finansal araçlardan meydana gelir. Borsa fonları, birçok farklı yatırımcının fonlarına yatırım yapmasına imkân sağlarken ayrıca profesyonel bir portföy yöneticisi tarafından yönetilir.

Hisse senetleri, bir şirketin ortaklık payını temsil eden ve şirkete dair sahiplik payını ifade eden senetlerdir. Hisse senetleri, şirketin performansına göre değerlenmelerinin yanı sıra şirketin hisse başına değerini ve kârını yansıtan finansal araçlardır. Bu ikili arasındaki ilk fark portföy çeşitliliğine dayanmaktadır. Borsa yatırım fonlarında birden fazla yatırım aracı bulunur ve onlar daha geniş çeşitliliğe sahiptir. Fonlar; farklı ülke, sektör ya da varlık sınıfları kullanılarak çeşitlendirilebilir özelliktedir. Hisse senetleri ise yalnızca bir şirkete ait ortaklık payını temsil eder ve tek bir hisse senediyle sınırlı kalır. Borsa yatırım fonunda profesyonel bir portföy yönetimi olduğundan bahsetmiştik. Bu durum, hisse senetleri için geçerli değildir. Hisse senetleri yatırımcıların kendi kararları doğrultusunda şekillenir, yatırımcının isteğine bağlı olarak alınıp satılır, yani yatırımcı tarafından yönetilir. Borsa fonları, genellikle günlük olarak alınıp satılabilirler ve likidite açısından daha esnek bir yapıya sahiptirler. Hisse senetleri ise borsalarda işlem görür ve genellikle sadece piyasaların açık olduğu saatlerde alınıp satılabilirler. Ancak bazı hisse senetleri, düşük likiditeye sahip olabilir ve anında alım satım yapma imkânı sunabilir.

Yatırım fonları ile hisse senetleri arasındaki bir diğer fark da riske dayanır. Hisse senetleri genellikle daha fazla risk içerir çünkü borsa fonlarının aksine hisse senetlerinde çeşitlendirme yoktur. Şirketteki tüm koşullar hisse senedi üzerinde etkili olarak yatırımı zarara götürebilir. Borsa yatırım fonlarında ise çeşitlendirme yapılarak risk azaltılabilir.

Borsa fonu ve hisse senedi arasında maliyet farkı da bulunur. Borsa fonu, işlem maliyeti, yönetim ücretleri gibi maliyetleri barındırabilir. Hisse senetlerinde ise benzer şekilde alım satım komisyonları ve depolama ücretleri gibi maliyetler söz konusu olabilir. Dolayısıyla kıyaslama yapıldığında hisse senetleri daha düşük maliyete sahip olabilir. Hisse senetleri ve borsa fonları kâr açısından da kıyaslanabilir. Hisse senetlerinde şirkette kâr payı dağıtımı yapıldığında hisse sahipleri bundan yararlanabilir. Buna karşın borsa fonları, fonun portföyünde yer alan varlık sınıflarının getirilerine bağlı olarak değer kazanabilir ya da değer kaybedebilir, ancak doğrudan kâr payı dağıtımı yapmazlar.

Hisse senetleri, genellikle uzun vadeli bir yatırım stratejisini gerektirir çünkü hisse senetleri, kısa vadeli dalgalanmalara karşı hassas olabilir ve ani değer kayıpları yaşayabilir. Borsa fonları genellikle daha uzun vadeli yatırım stratejilerine uygun olabilir ancak likidite açısından daha esnek olduğundan dolayı orta vadede de sonuç verebilir. Borsa fonunun finansal durumunun veya performansının tek tek takip edilmesi gerekmez, bunu bir profesyonel yapar. Hisse senetleri için ise tam tersi geçerlidir, bu takiplerin yapılması gerekmektedir. Risk düzeyi ve vergi durumları açısından da bu iki yatırım aracı arasında farklar bulunur.

Bitcoin ve Yatırım Fonu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bitcoin son yıllarda revaçta olan bir yatırım çeşididir. Bu yatırım çeşidi hiçbir hükümetin üzerinde otoritesi bulunmayan, herhangi bir merkezi olmayan dijital para birimleri olarak tanımlanabilir. Genellikle dengesiz olan ve yüksek fiyat dalgalanmalarına sahip olan bu dijital para birimleri yatırım amaçlı olarak birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.

Bitcoin’e yatırım yapmak için iki farklı yol kullanılır. Birincisi oldukça yaygın olan Bitcoin alım satım işlemi, ikincisi ise Bitcoin madenciliğidir. Alım-satım işlemi Bitcoin yatırımı yapmanın en kolay yoludur.

Bitcoin madenciliği için ise bilgisayar sistemi ve internet bağlantısı gereklidir.

Yatırım fonları Bitcoin’in aksine devlet gözetimindedir. Banka, aracı ticaret firması ya da Nurol Portföy gibi fon şirketleri aracılığıyla yatırım yapabilirsiniz. Bitcoin hem bağımsızdır hem de genellikle bireysel olarak yapılır. Bu ikili arasında herhangi bir benzerlik bulunmamakla birlikte her ikisi de farklı getirilere sahiptir.

Altın ve Yatırım Fonu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Altın, sık tercih edilen ve altın külçe ya da altın üreten şirketlere yatırım yapılmasına dayalı bir fondur. Amacı altın yatırımlarından getiri elde etmek olan bu fonun pek çok avantajı bulunur. Altın yatırım fonları, yatırım portföyünü çeşitlendirmek için kullanılabilir ayrıca sık sık dalgalanma yaşamaz. Enflasyona karşı bir koruma stratejisi olarak da kullanılabilecek altın fonları yatırımcıların altın varlıklarına kolay bir şekilde ulaşmasını sağlar. Aynı zamanda altın fonları kolayca nakit paraya çevrilebilir, alım satım farkına uğramaz.

Altın fonlarına yatırım yapılırken doğrudan varlığa yatırım yapmanız mümkün değildir. Doğrudan altın satın almak için külçe altın paralar kullanmanız gerekir. Dolaylı olarak altın satın almak için ise borsadan yararlanmanız gerekir. Altını portföy çeşitlendirme için kullanma fikrini değerlendirebilirsiniz. Bu fikri uygulama ve altından elde edebileceğiniz getiriler konusunda profesyonel görüş için Nurol Portföy’den yararlanabilirsiniz.

Hisse Senedi ve Hisse Senedi Yatırım Fonu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hisse senetleri tek bir şirkete yapılan yatırımlardır. İsteğe bağlı olarak birden fazla şirketten hisse senedi alınabilse de fonları tek bir fonda yüzlerce hisse senedine yatırım yapmanızı sağlar. Yatırım fonunuzda çeşitlilik için yer verebileceğiniz hisse senetleri arasından istediğiniz getiriye, maksimum ne kadar riski tolere edebileceğinize ve zamanınıza bağlı olarak seçim yapabilirsiniz.

Hisse senetleri, likiditeleri yüksek, yıllık ücret gibi ekstra masrafları bulunmayan, kontrollü davranabileceğiniz yatırım araçlarıdır. Hisse senetlerinin aksine yatırımlarınızı sizin için kontrol eden profesyoneller vardır. Aralarındaki temel fark buna dayanan hisse senetleri ve fonlar, kendi içlerinde farklı getirilere sahiptir. Örneğin fonlarda eşitlendirme yapabilme ve bir profesyonelle çalışma imkânınız varken hisse senedinde hem zaman açısından sıkıntı çekebilir hem de yüksek riskle karşı karşıya kaldığınız durumlarda bireysel olarak bu sorunları üstlenmeniz ve çözmeniz gerekebilir.

Yatırım fonları genel olarak hızlı ilerleyen ve uzun vadeli yatırıma uygun fonlardır. Hisse senetleri ise kısa süreli ya da uzun süreli olarak kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Öte yandan hisse senetleriyle yatırım yapanlar yaptıkları yatırım üzerinde tam kontrole sahip olurlar. Yatırıma ait kararlar da kişinin kendisine ait olur. Ancak daha önce de belirtildiği üzere fonlarda kişiler bir profesyonelle çalıştığından kontrol fon yöneticisinde olur. Kararları fon yöneticisi verir. Yine de iyi bir fon yöneticisi ile yüksek getirilere ulaşmak mümkündür.

Eğer yatırım yapmayı düşünüyor ve özellikle de bir fon oluşturmak istiyorsanız Nurol Portföy’ün sunduğu uzman çözümlerden yararlanabilirsiniz. Bu sayede sizin için en iyi olabilecek ve en yüksek getiriyi sağlayacak portföyü elde edebilirsiniz. Risk değerlendirmelerini ve fonunuzun performansını sizin için en iyi şekilde ayarlayacak profesyonel desteğe Nurol Portföy aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında ilk ben haberdar olmak istiyorum diyorsanız.
Lütfen E-Bülten üyeliğimize katılın.