Yatırım Ortaklığı Nedir, Nasıl Çalışır?

Yatırım ortaklıkları, ortaklıkta yer alan kıymetlerin alım ve satımı esnasında meydana gelen fark ile

kâr etmeye dayalı ortaklıklardır. Bu kuruluşlar, kayıtlı sermaye esasına dayalı olarak kurulmuş anonim şirketler olmalarıyla birlikte herhangi bir zirai, sınai ve ticari faaliyetle uğraşmak gibi görevlere sahip değillerdir. Aynı zamanda kredi verme ve ödünç alma işlemlerinde de bulunulamayan bu kuruluşlar menkul kıymet alım satımına da aracılık edemez. Bu ortaklıklar hakkında daha ayrıntılı bilgiler için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Yatırım Ortaklığı Nedir?

Yatırım ortaklığı, 5 farklı örneği bulunan; işletmeye ait olan varlıkların %90'ından fazlasının tahviller, vadeli işlemler, hisse senetleri ya da opsiyonlar vb. finansal araçlara yapılan yatırımlar olarak elde tutulduğu işletme mülkiyeti türüdür. Bu ortaklıkta gelirin %90'ı bu finansal varlıklar aracılığıyla elde edilmektedir. Pek çok avantajı bulunan yatırım ortaklığında avantajlı vergi muamelesinden faydalanılır. Bu ortaklıklar anonim şirketler olmalarıyla birlikte herhangi bir zirai, sınai ve ticari faaliyetle uğraşmazlar. Kredi verme ve ödünç alma işlemlerinde de bulunulamayan bu şirketler gereken miktardan fazla nakit tutamaz, aracılık faaliyetlerinde de bulunamazlar. Ayrıca ortaklıklarda portföylerin rayiç değerinin üzerinde varlık satın alınması ve bu değerin altında varlık satılması, faaliyet için gerekli değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinilmesi, izin verilen durumlar haricinde varlıkların rehin verilmesi ve teminat gösterilmesi yasaklanmıştır. Bu ortaklığın örnekleri, nasıl çalıştığı, avantajları ve dezavantajları gibi pek çok bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Yatırım Ortaklığı Örnekleri

Bu örnekler riskten korunma fonu, özel sermaye, girişim sermayesi, fon ve portföy yönetim hizmetleriolarak sayılabilir.

1.Riskten Korunma Fonu

Genel olarak, yüksek net değerli bireyler, kurumsal yatırımcılar ve diğer akredite yatırımcılar bu tür finansal araçları kullanarak yatırım yapmayı tercih eder. Bu yatırım aracı, uzun-kısa hisse senedi stratejisi kullanıldığında varlıkların aynı anda satın alınıp kısa devre yapılarak riskten korunması için kullanılır. Düşük değerli menkul kıymetlerin de alındığı bu fonda asıl amaç oynaklık ve riski azaltarak sermayeyi korumaktır.

2. Özel Sermaye

Özel sermaye örneği borsada işlem görmeyen şirketlere yatırılan sermayeyi içeren bir örnektir. Alternatif yatırım sınıfı olarak kullanılan bu sermayede genel olarak bir fona ya da doğrudan özel şirketlere yatırım yapılır. Bu durum halka açık şirketlerin borsadan çıkarılmasına yol açar. Yüksek riskli ve yüksek getirili bir yatırım çeşidi olarak sayılan özel sermayeyi genel olarak risk isteği yüksek olan yatırımcılar tercih eder.

3. Girişim Sermayesi

Girişim sermayesi örneğinde küçük işletmelere ya da uzun vadeli büyüme potansiyeli vadeden henüz piyasaya yeni giriş yapmış şirketlere fırsat verilir. Genel olarak yatırım bankaları gibi finansal kurumlar, yüksek net değere sahip olan kişiler veya kısa sürede yüksek getiri elde etmek isteyen kişiler, tercihlerini bu fondan yana kullanırlar.

4. Yatırım Fonu

 Bu örnekte fonun yöneticisi olan kişi birçok yatırımcıdan para toplayarak bu toplanan sermayeyi tahvil, hisse senetleri ya da kısa vadeli borç fonları gibi farklı finansal kıymetlere yatırır. Bu fonların yapısına ve varlık türüne göre farklı türleri bulunur.

5. Portföy Yönetim Hizmetleri

Portföy yönetim hizmetleri sayesinde yapılan yatırımlar uzman kişiler tarafından daha iyi bir şekilde değerlendirilebilir. Yapılan tüm yatırımlar riskleri ve getirileri değerlendirilerek profesyonel bir şekilde yönetilir. Bu sayede yatırımcının maksimum kazancı elde etmesi sağlanırken risk daha iyi bir şekilde tolere edilebilir.

Yatırım Ortaklığı Nasıl Çalışır?

Yatırım ortaklığında önce bir fon yöneticisi nakit yatırım yapar ve işe ortak olur. Ardından bu kişi yaptığı yatırımla birlikte işin karar alma süreçlerinde ve işe dair kararlarda söz sahibi olma hakkına sahip olur. Fon yöneticisinin sermayeye katkısının salt yatırımcı ya da yatırım kararlarında söz sahibi olmayan diğer komandite ortaklardan yüksek olmasının nedeni budur. Yine fon yöneticisi işletmeden elde edilen kârın belirli bir getiri düzeyini aşması durumunda, elde tutulan faizin (yatırılan sermaye nedeniyle) üzerinde ek kâr dağıtım yapma hakkı kazanır. Ortaklığın çalışma esası aslında bir yöneticinin ortaya sermaye koyması ve diğerlerinin de burada ortak olmasına dayalıdır. Bu ortaklıkta 5 farklı örnekten herhangi birinden yararlanılması söz konusu olabilir. Genellikle varlıklı yatırımcıların yararlandığı bu ortaklıkta yüksek getiri şansı bulunur.

Avantajları ve Dezavantajları

Yatırım ortaklığının sunduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Bu ortaklık alternatif fon kategorisinde değerlendirilir. Bu durum da bu yatırımların daha fazla getiri sunan riskli menkul kıymetlerde değerlendirilmesi anlamına gelir. Bu yatırımlar daha fazla getiri şansı tanır. Bu nedenle yüksek getiri isteyen yatırımcılar için biçilmiş kaftandır.
 • Bu ortaklık için yapılan düzenlemeler kısıtlıdır. Bu nedenle fon yöneticileri, daha yüksek getiri elde etmek için yatırımları yönetme konusunda daha fazla takdir yetkisini ellerinde tutar. Yatırımcılara maksimum ve optimum getiriyi sağlamak için fon yöneticileri istedikleri stratejileri kullanabilir.
 • Bu fonlar, çoğu durumda, paralarını henüz işlerinin ilk aşamasında olan şirketlere yatırırlar. Bu finansman seçenekleri, bu start-up'ların büyüme fonlarını güvence altına almalarına yardımcı olur ve
  bu girişimlerin ilerlemesine katkıda bulunur.
 • Profesyoneller tarafından yönetilen fonlar en iyi şekilde getiri sunar ve riski daha iyi düzenler.
 • Karmaşık ürünlere erişim şansı yüksektir. Normal seyirde bireysel yatırımcıların erişemediği ortaklıklara para yatırılması bu tür ürünler için ortaklıktaki yatırımcılara erişim hakkı tanır.
 • İşletmeden elde edilen kar dağıtımı, uygun vergi muamelesinden yararlanır.

Yatırım ortaklığının dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Genellikle çoğu durumda, genel ortaklar iş hakkında, işe dair mali tablolar hakkında çok fazla bilgi sahibi değildir. Aynı şekilde yatırımcıların da fon yöneticilerinin nasıl yönetildiği konusunda çok sınırlı fikirleri vardır. Bu durum şeffaflığın olmamasına neden olabilir. Hem ortaklar arasında hem de kamuoyuna karşı şeffaflık konusunda sorunlar oluşabilir.
 • Yatırımların yüksek risk barındırması nedeniyle herhangi bir yanlışlık büyük kayıplara yol açabilir hatta tüm getirinin yok olmasına neden olabilir. Özel sermaye yatırımlarında veya risk sermayesi yatırımlarında iyi performans göstermeyen şirketlere yapılacak yatırımlar değerde düşmeye yol açabilir. Bu nedenle yüksek risk isteği olmayan kişilerin bu ortaklığı tercih etmesi uzun vadede sorunlara sebep olabilir. Yatırımı yitirmenin yanı sıra yitirileni telafi etmek adına yanlış adımlar atılabilir. Bu ortaklıkta dikkatli davranılması gerekir.
 • Genellikle varlıklı yatırımcılar fon aradığından ötürü küçük bireysel yatırımcılar nadiren bu ortaklıktan yararlanabilir. Bu durum küçük yatırımcılar açısından dezavantajlıdır.
 • Para söz konusu olduğunda, neyin en iyi getiriyi sağlayacağı hususunda en iyisini aramak çok doğaldır. Bu sebepten ötürü geçmiş getirilere de bakılarak bir yıl içerisinde en iyi performansı hangi fonun getirdiği düzenli olarak kontrol edilir. Yatırımcılar, kendilerine en iyi getiri sağlayacak olan fonlara akın etme eğiliminde olarak getirilerini artırmaya yönelir. Bu durumda kıyaslama yapıldığında performansı düşük olan fonlar dışlanarak yatırımcılar bu fondan çekilmeye ve daha yüksek performans veren fonlara yatırım yapmaya başlayabilir.
GERİ

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında ilk ben haberdar olmak istiyorum diyorsanız.
Lütfen E-Bülten üyeliğimize katılın.