Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Artış İzni

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Artış İzni

“Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulunun 15.02.2022 tarih ve 85 sayılı kararı ile 15.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, her bir pay için 1 TL nominal değeri üzerinden 6.000.000 TL'den 15.000.000 TL'ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı izin başvurusu, SPK tarafından 03.03.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-18056 sayılı izin yazısı ile olumlu karşılanmıştır. Artırılan 9.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının rüçhan hakkı kısıtlaması yapılmaksızın, şirketin halihazırdaki tek hissedarı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir.”

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında ilk ben haberdar olmak istiyorum diyorsanız.
Lütfen E-Bülten üyeliğimize katılın.