Fon Katılma Payı Nedir? Nasıl Alınıp Satılır?

Fon katılma payı, yatırımcının fon portföyüne ortaklık oranını gösterir. Bu bakımdan, katılma payları şirketlerin ortaklık paylarına benzer. Ancak, ortaklık payı sahipleri ilgili şirketin yönetimine katılabilirken, katılma payı sahiplerinin fon yönetimine katılma hakları yoktur.

Katılma payları, gün içinde belirli saatlerde ve belirli kuruluşlardan alınıp satılabilir. İşlem bedellerinin tahsilatı veya ödenmesi de fona ve işlemin yapıldığı kuruluşa göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu bilgiler, fonun kurucusu tarafından fonun izahnamesinde ve yatırımcı bilgi formunda detaylı olarak belirtilmek zorundadır. Katılma payları genellikle fon kurucusu, kurucunun aracılık sözleşmesi imzaladığı yatırım kuruluşları ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla alınıp satılabilir.

Nurol Porföy Fonları tüm bankaların ve aracı kurumların internet şubelerinden satın alınabilir.

 

Fon Katılma Payları Hangi Fiyat Üzerinden Alınıp Satılır?

Para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları ve kısa vadeli kira sertifikaları fonları dışındaki fonlarda

Yatırımcıların, fonun yatırım yaptığı varlıkların işlem gördüğü piyasaların açık olduğu günlerde fon izahnamesinde ve yatırımcı bilgi formunda belirlenen son saate kadar verdikleri alım-satım talimatları, takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleşir. Söz konusu saatten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ise, izleyen ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları ve kısa vadeli kira sertifikaları fonlarında

Yatırımcıların, Borsa İstanbul bünyesindeki Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde fon izahnamesinde ve yatırımcı bilgi formunda belirlenen son saate kadar verdikleri alım-satım talimatları, önceki gün sonunda hesaplanmış ve o gün açıklanmış (işlem kanalında görülen) pay fiyatı üzerinde gerçekleştirilir. Söz konusu saatten sonra iletilen talimatlar ise, ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ise, izleyen ilk işgünü açıklanacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Fon Katılma Payı Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Fon katılma paylarının fiyatı, fonun kurucusu tarafından her iş günü sonu itibarıyla hesaplanmaktadır.

Hesaplamada aşağıdaki adımlar takip edilir:

  1. Değerleme gününde portföyde bulunan varlıkların son işlem fiyatları dikkate alınarak fon portföy değeri hesaplanır.
  2. Fon portföy değerine fonun alacakları eklenip borçları çıkarılarak fonun toplam değeri belirlenir.
  3. Fon toplam değeri, değerleme gününde tedavülde olan katılma payı sayısına bölünerek birim katılma payı fiyatına ulaşılır.

Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen temettü, faiz, kâr payı, alım satım kazancı ve günlük değer artışları aynı gün fona gelir olarak kaydedilmekte ve hesaplanan pay fiyatına yansıtılmaktadır. Böylece, belirli bir tarihte fondan ayrılan yatırımcı o güne kadar fonun kârından veya zararından kendi payına düşen miktarı almış olur.

GERİ

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında ilk ben haberdar olmak istiyorum diyorsanız.
Lütfen E-Bülten üyeliğimize katılın.