Mentor Nedir ve Ne Yapar?

Son yıllarda daha sık duyulan bir kavram hâline gelen mentor, aslında kökeni eskiye dayanan bir kavramdır. Mitolojik bir kökene sahip olan bu kavram; kişiye kendisini geliştirmek, yol göstermek ve rehberlik etmek konusunda yardımcı olan kişi olarak tanımlanabilir. Daha deneyimli ve bilgili olan kişiler, bireylere birçok katkıda bulunur. Akıl hocası olarak da anılan bu uzmanlar hem günlük hayattaki konularda hem de profesyonel alanda bireylere yardımcı olabilirler.

Nasıl Mentor Olunur?

Mentorluk; bir kişinin bir başkasına kendi bilgi, tecrübe ve tavsiyelerini aktararak onun kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmasıdır. Bu süreç, hem kişi özelinde hem de iş hayatında faydası dokunan bir uygulamadır ve birçok alanda başarılı olmak için yararlanılabilen bir hizmettir. Peki, bu süreçte yer almak isteyen kişiler hangi özellikleri taşımalıdır?

Bu özelliklerin ilki bir alanda uzman olmaktır. Bu süreçte uzman olarak rol alacak olan birey, alanında hem başarılı hem de deneyimli olmalıdır. Bu sayede başkalarına aktarabileceği bilgi ve tecrübelere sahip olur.

İkinci özellik ise kime uzmanlık yapılacağının belirlenmesidir. Bu, bir kişinin kendi sektöründeki başka çalışanlara, öğrencilere ya da genç profesyonellere uzmanlık yapması anlamına gelebilir. Bu kişinin öğrencileriyle iyi bir iletişim kurması, onların hedeflerini, ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlaması, onları bu doğrultuda yönlendirmesi gerekir. 

Üçüncü özellik ise becerilerin geliştirilmesidir. Mentorlar, öğrencilerine hem mesleki hem de kişisel konularda yardımcı olmalıdır. Bu sebeple iyi bir dinleyici olmaları, etkili iletişim kurabilmeleri ve açık fikirli olmaları gerekmektedir. Bu becerilerin geliştirilmesi için eğitim alınabileceği gibi öğrencilerle çalışarak da deneyim kazanılabilir.

Son özellik ise öğretmenin öğrencilerini takip etmesidir. Yol gösterici olarak öğretmen, öğrencilerinin gelişimini izlemeli ve onlara düzenli geri bildirimler vererek ilerlemelerini teşvik etmelidir. Aynı zamanda bu öğretmenler; öğrencilerinin başarılarına ortak olmalı, onların başarısızlıklarını ise ders çıkarabilecekleri birer fırsata dönüştürmelidir.

Mentorluk Desteği Nasıl Olur?

Bu destek; bir uzmanın tecrübelerine dayanan öğütler, tavsiyeler ve planlama konularında fikir alışverişi yapmayı içerir. Uzman, öncelikle öğrencisinin finansal hedeflerini ve mevcut durumunu anlamaya çalışır. Buna göre uzman, öğrencisine bir yol haritası çizerek belirli bir zaman dilimi içinde bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur. Bu destek ile öğrenen taraf farklı bir perspektif ve daha geniş bir bakış açısı edinir, ayrıca daha güvenli ve bilinçli kararlar almaya başlar.

Buna ek olarak öğrenci, uzmanın tecrübeleri ve tavsiyeleri sayesinde zaman ve paradan tasarruf edebilir, hedeflerine daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşabilir. Bu destek, genellikle özel bir anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilir ve öğrencinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre şekillenir. Desteğin süresi ve sıklığı, öğrencinin ihtiyaçlarına ve uzmanın uygunluğuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle süreç birkaç ay ila birkaç yıl arasında değişebilir ve görüşmeler düzenli olarak gerçekleştirilir.

Bu rolde yer almak isteyenler, öncelikle uzmanlaşacakları konularda tecrübe kazanmalı ve kendilerini bu konularda eğitmeli, ardından öğrencilerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre uygun bir yol haritası belirleyebilmelidir.

Mentora Neden İhtiyaç Duyulur?

Bir öğrenci için bir öğretmenden alınacak tavsiye ve rehberlik; mesleki veya kişisel hedeflerini daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olabilir. Bir uzman; öğrencinin deneyimlerini, hatalarını ve başarılarını paylaşarak öğrencinin mesleki ve kişisel hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır. Uzmanlar, öğrencilerin kariyer yolculuklarında onları destekleyerek yeni beceriler edinmelerine ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir.

Bu hizmetin faydaları arasında öğrencinin kendisine olan güveninin artması, iş yerinde daha fazla başarı elde etmesi, tatmin olması, ağ kurması ve yeni fırsatlarla karşılaşması bulunur. Bu hizmet, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunarak kendilerine güvenen, motive olmuş, daha bilgili ve başarılı bireyler olmalarına yardımcı olabilir. Mentorlar; öğrencileriyle değerli rehberliklerini, tavsiyelerini ve tecrübelerini paylaşarak onların başarısını destekleyebilir. Bu hizmetin yanı sıra birçok kurs ve eğitim programı, öğrencilere belirli mesleki veya kişisel becerileri öğretmek için gerekli desteği sağlar. Bu eğitimler, uzmanların öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur ve öğrencilere yeni beceriler kazandırmaları için fırsatlar sunar.

Koçluk ile Arasındaki Farklar Nelerdir?

Koçluk ile mentorluk arasında bazı farklar bulunur. Bu farklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Amaç: Koçluk, belirli bir hedefe ulaşmak için kişisel ve profesyonel gelişim sağlama amacıyla kullanılırken bu uzmanlık, deneyimli bir kişinin tecrübelerini paylaşarak öğrencinin kişisel ve mesleki gelişimine yardımcı olmayı amaçlar.
 • Süreç: Koçluk; koç ve koçluk hizmeti alan kişi arasında iş birliği gerektiren bir süreçtir. Koç, kişinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için sorgulama, dinleme ve motive etme tekniklerinden faydalanılır. Mentorluk ise öğrencinin uzmanın tecrübelerinden faydalanmasını sağlamak için öğrencinin uzmanın tavsiyelerine, öğütlerine ve rehberliğine uymasına dayanır.
 • Uzmanlık alanı: Koçluk, belirli bir uzmanlık alanına özel olarak yapılandırılmış olabilir. Örneğin; bir iş koçu, kişisel gelişim koçlarından farklı olarak iş başarısı için koçluk yapabilir. Mentorlukta ise süreç, uzmanın tecrübeleri ve öğrencinin ihtiyaçlarına göre şekillenir ve sadece belirli bir uzmanlık alanına odaklanılmaz.
 • İlişki süreci: Koçluk süreci genellikle belirli bir süre için yapılandırılır ve sınırlı bir süre sonunda sona erer. Mentorluk ise bir öğrenci ve uzman arasındaki uzun vadeli ilişkiye dayanır, hatta öğretmenin öğrenciye ömür boyu öğüt ve rehberlik sağlamasını içerebilir.
 • Uzmanlık sürecinin etkisi: Mentorluk süreci, öğrencinin öğrenme sürecine daha fazla katkıda bulunarak uzun vadeli gelişim sağlamayı amaçlar. Koçluk süreci ise kısa vadeli hedeflere odaklanarak bir kişinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Bireye Katkıları Nelerdir?

Bu hizmetin bireye katkıları şu şekilde özetlenebilir:

 • Tecrübe paylaşımı: Bir uzmandan bir şeyler öğrenmek, kişinin o alandaki tecrübelerini genişletir ve kişi onların yaşadıklarından ders çıkarabilir.
 • Kendine güven artışı: Bu süreç, kişinin kendine güvenini artırabilir. Bu roldeki bir uzmandan gelen olumlu geribildirimler ve rehberlik, kişinin kendine olan güvenini artırabilir.
 • Network oluşturma: Bu hizmet, kişinin ağını genişletmesine yardımcı olabilir. Öğrenci, uzmanın çevresindeki kişilerle tanışarak kendi network’ünü oluşturabilir.
 • Kişisel gelişim: Bu süreç, kişinin kişisel gelişimine de katkı sağlayabilir. Kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlenmesiyle onun daha iyi bir versiyonu olmasına yardımcı olunabilir.
 • Kariyer gelişimi: Mentor, kariyerindeki tecrübeleri ve bilgileri paylaşarak kişinin kendi kariyer gelişimine katkıda bulunmasını sağlayabilir.
 • Motivasyon: Öğrenci, motivasyon kazanarak hedeflerine daha kolay ulaşabilir.
 • Hedef belirleme: Bir mentor, kişinin hedeflerini belirlemesine yardımcı olabilir. Bu süreç, kişinin amaçlarına daha odaklı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olabilir.
GERİ

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında ilk ben haberdar olmak istiyorum diyorsanız.
Lütfen E-Bülten üyeliğimize katılın.