Profesyonel Müşteri ve Genel Müşteri Nedir?

Sermaye piyasası mevzuatında, profesyonel müşteri kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteri olarak tanımlanmıştır. Bir müşterinin profesyonel müşteri olabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması gerekir:

  • Portföy yönetim şirketleri, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, emeklilik yatırım fonları, bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar
  • Emekli ve yardım sandıkları, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar
  • Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi yerel kuruluşlar ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar
  • Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu SPK tarafından kabul edilebilecek diğer kuruluşlar
  • Aktif toplamının 50 milyon TL’nin, yıllık net hâsılatının 90 milyon TL’nin,  özsermayesinin 5 milyon TL’nin üzerinde olması şartlarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar
  • Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler

Genel müşteri, profesyonel müşteri tanımına girmeyen müşteridir.

Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri Nasıl Olunur?

Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve bu şartlardan en az ikisini sağladıklarını belgelemeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilirler:

  • Son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 TL hacminde ve en az 10 adet sermaye piyasası işlemi gerçekleştirmiş olmaları
  • Nakit mevduatları ve sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1 milyon TL’yi aşması
  • Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması

Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin nitelikli yatırımcı olarak kabul edilebilmeleri için ikinci maddedeki şartı sağlamaları gerekir.

GERİ

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında ilk ben haberdar olmak istiyorum diyorsanız.
Lütfen E-Bülten üyeliğimize katılın.