Borçlanma Araçları Fonu Nedir?

Borçlanma araçları fonu, işletmelerin sermayelerini artırmak için kullanabilecekleri bir fondur. Bu fon, Bir sözleşme hükümleri göz önünde bulundurularak bu doğrultuda bir borç veren ya da yatırımcıya karşılığında geri ödeme taahhüdünde bulunulması ile bir işletmeye fon sağlayan fondur. Hem bireyler hem devlet kuruluşları hem de özel kuruluşlar bu fondan yararlanabilir. Bu fonlar kısa, uzun veya orta vadeli olabilir. Kredi kartları da bu araçlar arasında sayılabilir. Bu araçlar kullanılarak sermayelerin artırılması amaçlansa da aslında bu fon borç esasına dayalıdır.

Borçlanma Araçları Fonu Çeşitleri

Borçlanma araçları fonu çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

  • Devlet tahvilleri
  • Özel tahviller
  • Krediler
  • İpotek
  • Sabit getirili varlıklar
  • Kredi kartları
  • Kredi limitleri

Bu araçlar arasında ABD hazine tahvili, belediye tahvili ve kurumsal tahviller en sık kullanılanlar arasında yer alır. Aynı zamanda birden fazla çeşitten faydalanmak mümkündür.

Borçlanma Araçları Fonlarının Avantajları

Borçlanma araçları fonlarının avantajlarının başında sermaye artırma yönündeki olumlu etkisi gelir. En kısa sürede istenilen sermayenin elde edilebilmesi için birden fazla araçtan faydanılabilir. Ne kadar araçtan faydalanılabileceği hususunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Bu sayede istenilen sermaye artışı daha rahat bir şekilde sağlanabilir. Aynı zamanda yatırımın gelirinin borçtan fazla olduğu durumlarda yatırımcılar oldukça kolay bir şekilde borçlarının telafisini yapabilir.

Dezavantajları

Sunduğu avantajlara ek olarak borçlanma araçları fonlarının elbette bazı dezavantajları da bulunur. Bunlar arasında yatırımcıları en çok ilgilendiren dezavantaj risk durumudur. Bu fonlara yapılan yatırımlar büyük bir riske girmeye sebep olabilir. Özellikle faizli ödemeler bir süre sonra çoğalacağından yatırımcı açısından sıkıntı yaratabilir. Ödenmeyen borçlar likidite üzerinde olumsuz etki yaratabileceğinden likiditenin etkilenmemesi ve zarara girmemek için bu araçları kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir.

Nasıl Para Kazandırır?

Borçlanma araçları fonlarının nasıl para kazandırdığı şu şekilde açıklanabilir: Bu yöntemde 2 farklı yoldan para kazanılır. Birincisi faiz kazançları iken ikincisi sermaye kazançlarıdır. Faiz kazançları borçlanma fonundaki aktif değeri etkiler. Bu nedenle aktif değer üzerinde olumlu etki yaratır. Sermaye kazançları ise fon portöfyünde yer alan senetlerin değer kazanması ile birlikte para kazandırır. Faiz oranlarındaki değişiklikler de bu fonların üzerinde etkili olur. Bu kazançlarda günlük olarak dalgalanma yaşanabilir. Bu nedenle dikkatli takip etmek önemlidir.

Fona İlişkili Riskler Nelerdir?

Borçlanma araçları fonuna ilişkin riskler 2 ayrı grupta incelenebilir. Bunlardan ilki kredi riskidir. Kredi riski, borçlanma aracını ihraç eden kişinin ödemelerinde temerrüde düşme riski olarak tanımlanabilir. Her ne kadar devlet tahvilleri devlet garantisi taşıdıklarından ötürü düşük risk taşısalar da şirket tahvilleri daha yüksek kredi risklerini beraberinde getirebilir. Borçlanma fonunda her alan kıymetlerin notu yüksekse bunun tersi şekilde kredi riski düşüktür. Bunu dikkate alarak yapacağınız yatırımlarda kredi riskini düşük tutabilirsiniz.

Faiz oranı riskinde ise faiz oranlarında düşüş olması durumunda bir tahvil ya da menkul kıymetin değeri yükselmesinden bahsedilebilir. Buna paralel olarak faiz oranları yükselirse değer düşer. Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalar sonucunda bir menkul kıymetin değerinin düşme olasılığına dayalıdır.

Nasıl Yatırım Yapılır?

Borçlanma yatırım fonlarına 2 farklı şekilde yatırım yapmak mümkündür. İlki toptan yatırım, ikincisi sistematik yatırım planıdır. Toptan yatırım yolunda herhangi bir borçlanma aracına toptan bir şekilde yatırım yapılır. Sistematik yatırım planında ise toptan yatırımın aksine tek seferde değil araca belirli periyotlarla yatırım yapılır. Sistematik yatırım istikrarlı bir gelire sahip kişiler tarafından yapılabilir.

GERİ

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında ilk ben haberdar olmak istiyorum diyorsanız.
Lütfen E-Bülten üyeliğimize katılın.