FAVÖK Değeri Nedir?

Finansal stres ekonominin seyri göz önünde alındığı zaman hem bireylerde hem de şirketlerde görülebilecek fiziksel veya duygusal stres olarak adlandırılır. İşletmelerin de bireyler tarafından yönetildiği, finansal kararların şirket yetkilileri tarafından verildiği göz önüne alınacak olursa finansal stresten etkilenmesi kaçınılmaz olur.

Şirketler, yatırımcıların veya şirket yöneticilerinin kararları doğrultusunda ilerlerler. Alınan kararlar şirketlerin başarılı veya başarısız olmasına katkı sağladığı kadar finansal olarak ne kadar sağlıklı olduklarını da gösterir. Şirketlerin finansal sağlıkları, finansal performansları farklı metrikler kullanılarak ölçülür.

Finansal performans ölçmeye yarayan FAVÖK, şirketlerin finansal analizlerini yapabilmek için önemli bir ölçme modeli oluşturur. Yatırımcıların bilinçli karar almaları, şirketlerin yatırım stratejileri geliştirmeleri ve finansal hedeflere ulaşmaları açısından FAVÖK önemli bir performans metriğidir. Bu değer hakkında daha fazla bilgiye yazının devamından ulaşabilirsiniz.

FAVÖK Değeri Nedir?

Bir işletmenin finansal performansını değerlendirmek için kullanılan metriklerden biri olan FAVÖK, finansal analizler için önemli bir unsur oluşturur. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr kelimelerinin baş harflerinden oluşan FAVÖK, finans dünyasında sıklıkla kullanılan terimlerdendir.

Şirketler faaliyetlerinden elde ettikleri kârı, faizi, amortismanı ve vergi öncesini FAVÖK olarak gösterir. Bu şekilde şirket operasyonel karlılığını net bir tablo olarak görebilir. Şirketin elde ettiği kârlılık ölçüsü FAVÖK, şirketin işletme faaliyetlerinde elde ettiği brüt kârının, işletme maliyetleri ve amortisman gibi giderlerin çıkarılması sonrası kalan miktarı gösterir. Finansal bir metrik olan FAVÖK, kârlılığı ölçmenin yanı sıra şirketin nakit akışını analiz etmek için de kullanılır. Şirketin tüm faaliyetlerinden oluşan nakit akışını gösteren bir sistem olması dolayısıyla yatırımcılar, analistler ve finans uzmanları tarafından sıklıkla incelenip değerlendirilir.

Ülkelerin veya sektörlerin uyguladıkları faiz, vergi ve muhasebe politikaları birbirinden farklılıklar gösterir. Bu nedenle farklı ülkelerde yer alan şirketlerin kazanç potansiyelleri karşılaştırılırken elde edilen sonuç objektif olmaz. FAVÖK içeriğinden dolayı daha objektif bir karşılaştırma yapılmasına yardımcı olur. FAVÖK değerinin pozitif olması şirketin kazanç elde ettiğini gösterirken bu değerin negatif olması zararda olduğunu gösterir. Bu göstergeler içerisinde vergi, faiz ve amortisman yer almaz, zarar durumu bunlardan önce ortaya çıkmış olur.

FAVÖK vs. FVÖK

Hem FAVÖK hem de FVÖK şirketin karlılığını ve operasyonel performansını ölçmek için kullanılan yöntemler de olsa aralarında belirgin farklar mevcuttur.

FAVÖK, elde edilen karı, faiz, amortisman ve vergi öncesi olarak göstermeye yarar. Şirketin operasyonel karlılığını ölçmeye ve şirketin genel finansal sağlığı ve kârlılığı hakkında bilgi verir.

FVÖK ise “Faiz ve Vergi Öncesi Kâr’’ demektir. Ve şirketin faaliyetlerinden elde ettiği karı, faiz ve vergi öncesi olarak gösterir. FVÖK amortisman ve ifta öncesi kârı hesaplama içerisine dahil etmez.

Amortisman ve iftanın dahil edilmesi FAVÖK ve FVÖK arasındaki temel farkı oluşturur. Bu nedenle de FAVÖK genellikle daha yüksek bir değere sahip olur. Hangi metriğin kullanılacağı şirketin beklentilerine göre değişiklik gösterir.

FAVÖK Türleri

FAVÖK, riskleri azaltmaya ve ihtiyaçlara uyacak şekilde ayarlanmaya müsaittir. FAVÖK türleri şirketin değerini alıcılar için nasıl daha iyi bir konuma getireceğini anlatır. FAVÖK’ün başlıca üç türü bulunur. Bunlar:

  • Normal FAVÖK: Veriler ayarlama yapılmadan raporlandıkları şekilde dikkate alınır. Diğer türlere göre daha basittir.
  • Düzeltilmiş FAVÖK: Düzeltmeleri içerir. Bir daha gerçekleşmeyecek olan veya yanlış dönemde belirtilen giderler düzeltilebilir. Örnek olarak manuel süreçleri otomatikleştirmek isteyen bir işletme bazı çalışanları işten çıkarabilir. Bu durumda işletme her işten çıkarılan her çalışan için kıdem tazminatı ve bir yıllık maaş verecektir. Bu ödemeler de işletme için büyük bir yük oluşturduğundan söz konusu dönem için FAVÖK düşük çıkacaktır. 
  • Proforma FAVÖK: Karlılığı ölçmeye yaramasının yanında gerçekleşmesi olası konuları da kapsadığından her zaman gerçekçi sonuçlar elde edilemeyebilir. Örnek olarak, bir işletme yılın ilk yarısında bir sözleşme imzalayarak, projenin ilk altı ayında gelir elde edebilir. Projenin devam etmesi durumunda bir sonraki yıl tüm yıl boyunca gelir elde etmesi beklenebilir. FAVÖK bu duruma göre ayarlandığında yatırımcıların dikkatini çeker.

FAVÖK Değeri Nasıl Hesaplanır?

FAVÖK değeri hesaplama basit bir formüldür. Operasyon karlılığını ölçmek için kullanılır. Kısaca FAVÖK hesaplanırken operasyonel giderler net satıştan çıkarılır ve amortisman eklenir.

FAVÖK Değeri = Brüt Kâr – Genel Yönetim Giderleri – Pazarlama Giderleri + Amortismanlar şeklinde tam bir formüle sahiptir.

Brüt kâr, satışlarından maliyetlerin çıkarılması sonucunda elde edilir. Bu giderler arasında genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri ve şirketin iş faaliyetlerini sürdürmek için yaptığı giderler yer alır. Amortisman, duran varlıklarının yıpranma payını ve zamanla oluşan değer kaybını ifade eder.

Bu değer oldukça önemli bir araçtır ve şirketin operasyonel performansını değerlendirir. Bu değeri şirketlerin faaliyetlerden ne kadar kar ettiğini gösterir. Şirketin finansal sağlığı da aynı zamanda bu değer ile ortaya çıkar. Yatırımcılar ve finans profesyonelleri için önemli bilgiler barındırır. 

FAVÖK Değeri Kaç Olmalı?

FAVÖK değeri hem negatif hem de pozitif olabilir. FAVÖK değerinin pozitif olması, şirketin kar ettiğini, negatif olması ise şirketin zarar durumunda olduğunu gösterir.  Bunun yanında bu değerin kaç olması gerektiği hakkında standart bulunmaz. FAVÖK şirketin sektörüne, büyüklüğüne ve faaliyet alanına göre değişiklik gösterir.

FAVÖK’ün yüksek olması operasyonel faaliyetlerin kârlı olduğu anlamı taşır. Yine de değerin sektör ortalamasına göre yüksek olması şirket değerlendirmesinin aşırı olduğu anlamı da taşıyabilir. Bu değerin düşük olması genellikle zarar veya düşük karlılık gösterse de değer sektör ortalamasına ve benzer şirketlerle kıyaslandığında çok düşükse şirketin değerlendirmesinin düşük olduğunu da işaret edebilir.

Bu değerin kaç olması gerektiği sektör ortalaması ve benzer şirket değerleri ile karşılaştırarak analiz etmek önemlidir.

FAVÖK Değeri Nasıl Yorumlanır?

Şirketlerin reel firma değeri ve piyasa değeri birbirinden farklıdır. Firma değeri net borçları da kapsar ve daha sağlıklı veri elde etmeyi sağlar. Şirketin gerçek değerini hesaplamak için sahip olunan nakit miktarı piyasa değerinden çıkarılmalıdır. Böylece şirketin gerçek anlamda değeri hesaplanır. FAVÖK bu işlemlerden sonra şirketin kârını açıklar.

Bu değeri yorumlarken iki farklı değer esas alınmalıdır. Bunlar ilki negatif FAVÖK diğeri ise pozitif FAVÖK’tür. Şirketler kendi içlerinde büyüse bile, bütçe ve maliyet tahminlerini FAVÖK üzerinden yaparlar. Kârlılığın ölçü birimi olarak değerlendirilebilecek FAVÖK değerinin yüksek olması genellikle iyi olarak yorumlanır.

 

GERİ

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında ilk ben haberdar olmak istiyorum diyorsanız.
Lütfen E-Bülten üyeliğimize katılın.