Kar Payı Getirisi Nedir?

Kâr payı getirisi, hisse senedinin mevcut fiyatının yüzdesi olarak yıllık şekilde hissedarlara yapılan temettü ödemesi şeklinde tanımlanabilir. Kâr payı, bir şirketin hisse senedi fiyatı doğrultusunda ne kadar ödeme yaptığını yıllık olarak gösteren bir orandır. Bu paydan alınacak getiri hisse senedi fiyatına bağlı olarak değiştiğinden ötürü değer kaybı ve değer artışları daha hızlı bir şekilde görülebilmektedir. Beraberinde avantajlara ek olarak dezavantajlar da sunan bu yatırım aracı hakkında ayrıntılı bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kâr Payı Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Kâr payı getirisi hesaplanırken 2 değerden yararlanılır. Bu değerlerin ilki hisse başına yıllık kâr ve ikincisi de hisse başına fiyattır. Bu değerlerin ilkinin ikincisine bölümü sonucunda bu getiri hesaplanır. Örneğin hisse başına yıllık kârın 100 olarak görülmesi ve hisse başına fiyatın 5 olması durumunda getiri 20 olarak hesaplanacaktır. Bu hesaptaki rakamlar şirketten şirkete hatta aydan aya değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle en kârlı olacak seçimin yapılması yatırımcıya daha fazla getiri sağlayacaktır.

Kâr Payı Getirisinin Avantajlar

Bu getirinin sunduğu avantajlar arasında getirileri hızlandırabileceği konusu yer alır. Örneğin, bir yatırımcının 20.000 TL değerinde bir hisse senedini 200 TL’lik bir hisse fiyatı üzerinden %5 kâr payı ile satın almış olsun. Bu yatırımcının 100 hissesi var ve hepsi hisse başına 5 TL kâr ödüyor. Toplamda yatırımcının 500 TL’lik bir payı bulunmaktadır. Yatırımcı 5 hisse daha satın almak için elindeki 500 TL’yi kullanırsa fiyat hisse başına 5 TL ile hisse başına 95 TL olarak uygulanacaktır.

Kâr Payı Getirisinin Dezavantajları

Bu getirinin sahip olduğu dezavantajlar arasında eski ya da hatalı olmaları yer alabilir. Örneğin bir şirkette hisse senedinde yeterli miktarda düşüş yaşanması durumunda kâr miktarını azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Aynı zamanda yüksek kâr payının getirisi her ne kadar kulağa cazip gelse de şirketin potansiyel büyümesi üzerinde fazla etkili olabilir. Hisse sahibi yatırımcılar hisse senetlerine sahip oldukları müddetçe değer artması durumunda daha fazla getiri elde etme şansına sahiptir. Ancak bu duruma paralel olarak yatırımcıların hisse senetleri üzerindeki düşüşler konusunda olası zararları azaltabilmek adına dikkatli olmalıdır.

Neden Önemlidir?

Bu getiri neden önemlidir sorusu emekliler gibi bazı yatırımcılar söz konusu olduğunda ortaya çıkar. Her ne kadar diğer yatırımcılar da bu getiriden etkilense de emeklilerin gelirleri genel olarak bu pay gibi çeşitli yatırımlara bağlı olduğundan emekliler için bu getiri ekstra öneme sahiptir. Bu sebepten ötürü yatırımcıların alacağı getiriler mali durumları üzerinde büyük bir etki yaratabileceğinden bu yatırımcıların daha iyi getiri sunan seçeneklere yönelmeleri önemlidir. Daha genç yatırımcılar için bu pay daha az öneme sahip olabilir. Ancak özellikle erken emekli olmak ya da uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için bu getiri önemlidir.

Yüksek Kâr Payı Getirisi İyi Midir?

Yüksek getirinin iyi olup olmadığı kişilerin beklentisi doğrultusunda değişebilir. Daha fazla getiri hedefleyen yatırımcılar genelde yüksek getiri sunan şirketlere yönelir ve onları tercih eder. Yine de bu getiriden verim alabilmek için ayrıntılara dikkat etmek önemlidir. Yatırımcının istekleri bu getiriyi sürdürme ya da artırma yönündeyse yüksek pay hem kısa hem de uzun vadeli durumlar için yararlı olabilir. Bu nedenle bu getirinin yüksek veya düşük olmasının iyi olup olmamasının yatırımcıların getiriye yönelik istek ve beklentileri doğrultusunda şekilleneceği söylenebilir. Aynı zamanda hisse alınan şirketin durumu da bu getirinin durumunu etkileyebilir.

GERİ

Gelişmelerden Haberdar Olun!

Kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında ilk ben haberdar olmak istiyorum diyorsanız.
Lütfen E-Bülten üyeliğimize katılın.